29 Mac 2009

Karikatur Dan Ucapan
'Pameran Dan Lakaran Langsung Karikatur' di Universiti Malaya turut memberi kesempatan saya mengumpul tandatangan bersama sebahagian anggota petugas gerai pameran pada 27 Mac 2009.

Saya dan petugas yang terdiri daripada 20 pelajar, ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih buat Pak Lah atas jasa beliau selama menjadi Perdana Menteri Malaysia.

'Jasamu Dikenang'
.Kumpulan pelajar Universiti Malaya
© jOnOs 2009